RATING ALL.BY

Календарно-тематическое планирование

Сборники календарно-тематического планирования на 2015/2016 учебный год из серии "Библиотека учителя".

Английский язык. 3–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2014/2015 учебный год
 

Английский язык. 3–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Английский язык. 3–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Л.В. Карань. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 80 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1753-8 (Аверсэв).
К 2015/2016 учебному году разработано примерное календарно-тематическое планирование по английскому языку для 3–11 классов учреждений общего среднего образования.

Примерное календарно-тематическое планирование носит рекомендательный характер. С учетом конкретных условий обучения и специфики каждого учреждения общего среднего образования учитель может вносить коррективы, перераспределять отведенное количество учебных часов между темами.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Беларуская мова і літаратура. 7 клас : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне
 

Беларуская мова і літаратура. 7 клас : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

Беларуская мова і літаратура. 7 клас : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : 2015/2016 навучальны год : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Г.М. Валочка, С.А. Язерская, Т.У. Логинава. — Мінск : НІА : Аверсэв, 2015. — 48 с. — (Бібліятэка настаўніка). — ISBN 978–985–19–1746-0 (Аверсэв).
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне распрацавана ў адпаведнасці з праграмамі па беларускай мове і літаратуры для 7 класаў, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У планаванні рэалізуюцца патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаецца паслядоўнасць урокаў, у тым ліку і ўрокаў развіцця маўлення і дадатковага чытання.

Планаванне па беларускай літаратуры прапануе размеркаванне вучэбнага матэрыялу (у адпаведнасці са зместам і структурай праграмы і падручніка) па раздзелах, у кожным з якіх — свае пазнавальныя, дыдактычныя, выхаваўчыя задачы.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні навучальнага працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход да выкладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму, улічваючы асаблівасці кожнага класа.

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Беларуская мова і літаратура. 10-11 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне
 

Беларуская мова і літаратура. 10-11 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

Беларуская мова і літаратура. 10-11 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : 2015/2016 навучальны год : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / В. Зелянко [і інш.]. — Мінск : НІА : Аверсэв, 2015. — 114 с. — (Бібліятэка настаўніка). — ISBN 978–985–19–1748-4 (Аверсэв).
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне распрацавана ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі па беларускай мове і літаратуры, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У ім рэалізуюцца патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаецца паслядоўнасць урокаў, у тым ліку кантрольных урокаў, урокаў развіцця маўлення, урокаў, прысвечаных творчым работам. Планаванне па беларускай літаратуры змяшчае асноўныя пытанні, якія будуць садзейнічаць рэалізацыі пастаўленых мэт і задач, указвае вучэбныя дапаможнікі, неабходныя для падрыхтоўкі да ўрокаў, прапануе адзін з варыянтаў дамашняга задання.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні вучэбнага працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятывы і творчага падыходу да выкладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму, улічваючы асаблівасці кожнага класа.

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Беларуская мова і літаратура. 5-6 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне
 

Беларуская мова і літаратура. 5-6 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

Беларуская мова і літаратура. 5-6 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : 2015/2016 навучальны год : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / С.А. Язерская, Л.К. Цітова. — Мінск : НІА : Аверсэв, 2015. — 144 с. — (Бібліятэка настаўніка). — ISBN 978–985–19–1745-3 (Аверсэв).
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне распрацавана ў адпаведнасці з праграмамі па беларускай мове і літаратуры, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У планаванні рэалізуюцца патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаецца паслядоўнасць урокаў, у тым ліку і ўрокаў развіцця маўлення і пазакласнага чытання.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні навучальнага працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход да выкладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму, улічваючы асаблівасці кожнага класа.

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Беларуская мова і літаратура. 8-9 класы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Беларуская мова і літаратура. 8-9 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

Беларуская мова і літаратура. 8-9 класы : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : 2015/2016 навучальны год : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / І.М. Саматыя [і інш.]. — Мінск : НІА : Аверсэв, 2015. — 96 с. — (Бібліятэка настаўніка). — ISBN 978–985–19–1747-7 (Аверсэв).
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне распрацавана ў адпаведнасці з праграмамі па беларускай мове і праграмамі па беларускай літаратуры для 8 і 9 класаў, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У ім рэалізуюцца патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадмеце, вызначаецца паслядоўнасць урокаў, у тым ліку і ўрокаў развіцця маўлення і пазакласнага чытання.

У аснову планавання ўрокаў беларускай мовы пакладзены сістэмна-функцыянальны, камунікатыўна-дзейнасны і лінгвакультуралагічны падыходы, а таксама прынцып сістэматычнага паўтарэння і паглыблення ведаў вучняў, які прадугледжвае зварот да пройдзенага ў папярэдніх класах.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні навучальнага працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход да выкладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму, улічваючы асаблівасці кожнага класа.

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Биология. 6–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Биология. 6–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Биология. 6–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / О.Н. Рогожников, Н.Д. Лисов. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 48 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1749-1 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.

Указаны все учебные пособия, которые будут использоваться в каждом классе. Примерное календарно-тематическое планирование включает разделы: «Номер урока и дата проведения», «Тема урока», «Основные изучаемые вопросы», «Домашнее задание».

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Биология. 10–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Биология. 10–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Биология. 10–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / И.С. Иванютенко [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 96 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1750-7 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование учебного материала ориентировано на учителей биологии и составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

Календарно-тематическое планирование предоставляет в распоряжение учителя примерное распределение количества учебных часов, отводимых учебными программами на изучение всех тем по учебному предмету «Биология» в 10 и 11 классах.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Всемирная история. История Беларуси. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Всемирная история. История Беларуси. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Всемирная история. История Беларуси. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / М.А. Краснова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 128 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1868-9 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование учебного материала ориентировано на учителей всемирной истории и истории Беларуси и составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

В планировании предусмотрено распределение учебных часов по каждой теме, а также указаны темы уроков и параграфы соответствующих учебных пособий, по которым изучается данная тема.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Всемирная история. История Беларуси. 10 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Всемирная история. История Беларуси. 10 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Всемирная история. История Беларуси. 10 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / М.А. Краснова, С.А. Кудрявцева. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 144 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1869-6 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование учебного материала ориентировано на учителей всемирной истории и истории Беларуси и составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

В планировании предусмотрено распределение учебных часов по каждой теме, а также указаны темы уроков и параграфы соответствующих учебных пособий, по которым изучается данная тема.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Всемирная история. История Беларуси. 11 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Всемирная история. История Беларуси. 11 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Всемирная история. История Беларуси. 11 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / М.А. Краснова, С.А. Кудрявцева, Н.Н. Ганущенко. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 22 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1870-2 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование учебного материала ориентировано на учителей всемирной истории и истории Беларуси и составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

В планировании предусмотрено распределение учебных часов по каждой теме, а также указаны темы уроков и параграфы соответствующих учебных пособий, по которым изучается данная тема.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


География. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2014/2015 учебный год
 

География. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование

География. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / О.В. Сарычева, Л.В. Шкель. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 144 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1751-4 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование на 2015/2016 учебный год включает полный набор планирования по всему школьному курсу географии и составлено в соответствии с учебной программой для учреждений общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Изобразительное искусство. 1–4 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Изобразительное искусство. 1–4 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Изобразительное искусство. 1–4 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / М.А. Шкуратова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 112 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1874-0 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование уроков по изобразительному искусству для 1 класса подготовлено в соответствии с учебной программой для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения.

В примерном календарно-тематическом планировании реальзуются требования образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство».

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Информатика. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Информатика. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Информатика. 6–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Г.А. Заборовский [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 32 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1756-9 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование является неотъемлемой частью работы учителя и составлено в соответствии с учебной программой «Информатика» для учреждений общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.

В планировании предусмотрено распределение учебных часов по каждой теме, а также указаны темы уроков и параграфы соответствующих учебных пособий, по которым изучается данная тема.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Математика. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Математика. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Математика. 5–9 классы : примерное календарно-тематическое планирование (по учебным пособиям Е. П. Кузнецовой, Г. Л. Муравьевой, Л. Б. Шнепермана, Б. Ю. Ящина, Ю. К. Войтовой, В. В. Шлыкова) : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / В.В. Скрипко [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 96 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1871-9 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование на 2015/2016 учебный год составлено в соответствии с учебной программой для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения «Математика. V–IX классы».

Данное пособие предлагается в помощь учителю для организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Математика. 10–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование
 

Математика. 10–11 классы : примерное календарно-тематическое планирование

Математика. 10-11 классы : примерное календарно-тематическое планирование (по учебным пособиям Е. П. Кузнецовой, Г. Л. Муравьевой, Л. Б. Шнепермана, Б. Ю. Ящина, Ю. К. Войтовой, В. В. Шлыкова) : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / И.Г. Арефьева [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 56 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1872-6 (Аверсэв).
Данное пособие разработано в помощь учителю для организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь (10 класс (базовый, повышенный уровни) — программа 2015 года; 11 класс — программа 2012 года).

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Музыка. 1–4 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Музыка. 1–4 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Музыка. 1–4 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Е.Г. Гуляева, В.В. Ковалив, М.Б. Горбунова. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 56 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1767-5 (Аверсэв).
Предлагаемое примерное календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебной программой по предмету «Музыка» для 1—4 классов.

В процессе обучения может быть использован примерный музыкальный материал, приведенный в учебной программе, а также музыкальный материал, самостоятельно подобранный учителем в соответствии с задачами урока, возрастными особенностями восприятия и исполнительской деятельности учащихся.

Примерное календарно-тематическое планирование не является нормативным документом, а призвано оказать методическую помощь в организации работы по преподаванию учебного предмета.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Начальная школа. 1 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Начальная школа. 1 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Начальная школа. 1 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / О.И. Тиринова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 160 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1759-0 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование является пособием для учителей, которые работают в первых классах учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Его применение поможет успешно организовать процесс обучения в соответствии с целями и задачами учебных программ.

В пособии для каждого конкретного урока вычленен обязательный для изучения объем учебного материала, определены образовательные цели, домашнее задание, прописаны количество и виды контрольных работ.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Начальная школа. 2 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Начальная школа. 2 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Начальная школа. 2 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / М.Б. Антипова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 176 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1760-6 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование на 2015/2016 учебный год является пособием для учителей, которые работают во 2 классах учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Его применение поможет успешно организовать процесс обучения во 2 классах в соответствии с целями и задачами учебных программ.

В пособии для каждого конкретного урока вычленен обязательный для изучения объем учебного материала, определены образовательные цели, домашнее задание, прописаны количество и виды контрольных работ.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Начальная школа. 3 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Начальная школа. 3 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Начальная школа. 3 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Е.С. Грабчикова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 208 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1761-3 (Аверсэв).
Календарно-тематическое планирование является пособием для учителей, которые работают в 3 классах учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Его применение поможет успешно организовать процесс обучения в 3 классах в соответствии с целями и задачами учебных программ.

В пособии для каждого конкретного урока вычленен обязательный для изучения объем учебного материала, определены образовательные цели, домашнее задание, прописаны количество и виды контрольных работ.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.


Начальная школа. 4 класс : примерное календарно-тематическое планирование
 

Начальная школа. 4 класс : примерное календарно-тематическое планирование

Начальная школа. 4 класс : примерное календарно-тематическое планирование : 2015/2016 учебный год : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Е.С. Грабчикова [и др.]. — Минск : НИО : Аверсэв, 2015. — 192 с. — (Библиотека учителя). — ISBN 978–985–19–1762-0 (Аверсэв).
Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с учебными программами для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Его применение поможет успешно организовать процесс обучения в 4 классах в соответствии с целями и задачами учебных программ.

В нем для каждого конкретного урока вычленен обязательный для изучения объем учебного материала, определены его образовательные цели, домашнее задание, прописано количество и виды контрольных работ.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.