RATING ALL.BY

     

Филология

Цены на книги указаны ориентировочно

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.)

 

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.)

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.) / Нац. акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, філ. “Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы” ; уклад., прадм., камент. В.А. Чамярыцкага. – Мінск : Беларуская навука, 2015. — 479 с. — (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі). — ISBN 978-985-08-1826-3.
У кнізе прадстаўлена навуковае каментаванае выданне старабеларускіх летапісаў і хронік, ажыццёўленае на старабеларускай мове: “Летапісу вялікіх князёў літоўскіх”, “Хронікі Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага”, “Хронікі Быхаўца” і Баркулабаўскага летапісу, якія складаюць значны пласт гістарычнага пісьменства, цікавы ў літаратурных і інфармацыйных адносінах.

Адрасуецца навукоўцам-медыявістам, літаратуразнаўцам, выкладчыкам і студэнтам філалагічных факультэтаў, а таксама аматарам даўняга беларускага пісьменства.


Мудрость слова сквозь века и народы : десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов

 

Мудрость слова сквозь века и народы : десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов

Мудрость слова сквозь века и народы : десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов / Н.А. Гончарова [и др.] ; под ред. Н.А. Гончаровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 480 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1844-7.
Десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов содержит около 700 латинских пословиц, поговорок, изречений, систематизированных по тематическому принципу. К ним подобраны фразеологические соответствия на русском, белорусском, украинском, польском, французском, испанском, итальянском, английском и немецком языках. Прилагаются латиноязычный и русскоязычный указатели. В основе словаря лежат шестиязычный прототип, вышедший в свет впервые в 1993 г. в издательстве «Университетское», второе издание 2008 г. — «Proverbia et dicta: шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов», а также восьмиязычный словарь фразеологических эквивалентов «Вечные слова= Aeterna dicta» 2012 года издания.

Для широкого круга читателей: учащихся средних и высших учебных заведений, теоретиков и практиков языка, ценителей образной речи.


Тычына, М.А.  Народ і вайна

 

Тычына, М.А. Народ і вайна

Тычына, М.А. Народ і вайна. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 433 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1850-8.
Манаграфія прысвячаецца 70-годдзю з Дня Вялікай Перамогі над фашызмам у Вялікай Айчыннай вайне. У цэнтры ўвагі аўтара – праблема «Народ і вайна», адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў народнай памяці і ў беларускай літаратуры, мастацкія асаблівасці эстэтычнага асэнсавання вайны ў беларускай прозе і літаратуры іншых народаў, удзельнікаў Другой сусветнай вайны. Увага засяроджваецца на творчасці класікаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сучасных беларускіх і замежных празаікаў. Падзеі вайны моцна паўплывалі на развіццё беларускай культуры, літаратуры і мастацтва. Створаны беларускімі пісьменнікамі вобраз вайны ўражвае не толькі беларусаў, але і прадстаўнікоў нашых блізкіх і далёкіх суседзяў.

Кніга разлічана на сучаснага масавага чытача, навучэнцаў, студэнтаў і выкладчыкаў, даследчыкаў мастацкай літаратуры, прысвечанай вайне.


Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35 : Уморати — фолдровый

 

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35 : Уморати — фолдровый

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35 : Уморати — фолдровый / склад. А.М. Булыка [і інш.] ; пад рэд. А.М. Булыкі. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 415 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-08-1851-5.
У 35-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2250 слоў на літары У–Ф, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст.

Разлічаны на моваведаў, гісторыкаў, этнографаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа.


Тычына, М.А.  Народ і вайна

 

Тычына, М.А. Народ і вайна

Тычына, М.А. Народ і вайна. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 433 с. — ISBN 978-985-08-1850-8 (у пер.).
Манаграфія прысвячаецца 70-годдзю з Дня Вялікай Перамогі над фашызмам у Вялікай Айчыннай вайне.
У цэнтры ўвагі аўтара — праблема «Народ і вайна», адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў народнай памяці і ў беларускай літаратуры, мастацкія асаблівасці эстэтычнага асэнсавання вайны ў беларускай прозе і літаратуры іншых народаў, удзельнікаў Другой сусветнай вайны. Увага засяроджваецца на творчасці класікаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сучасных беларускіх і замежных празаікаў. Падзеі вайны моцна паўплывалі на развіццё беларускай культуры, літаратуры і мастацтва. Створаны беларускімі пісьменнікамі вобраз вайны ўражвае не толькі беларусаў, але і прадстаўнікоў нашых блізкіх і далёкіх суседзяў.

Кніга разлічана на сучаснага масавага чытача, навучэнцаў, студэнтаў і выкладчыкаў, даследчыкаў мастацкай літаратуры, прысвечанай вайне.


Кабешева, Е.В.  Английский язык = English

 

Кабешева, Е.В. Английский язык = English

Кабешева, Е.В. Английский язык = English : учебное пособие / Е.В. Кабешева, Е.М. Гайкова, М.И. Чигринец. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 175 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-06-2488-8.
Содержит аутентичные тексты, охватывающие основные понятия бухгалтерского учета. Предусмотрены упражнения по усвоению экономических терминов, задания по совершенствованию навыков чтения оригинальной литературы по специальности, а также по развитию навыков и умений профессионально-ориентированной устной речи. Для студентов и магистрантов учреждений высшего образования по экономическим специальностям и широкого круга лиц, изучающих английский язык и специализирующихся в области бухгалтерского учета и финансов.


Мыцык, Г.В.  По-белорусски? Пожалуйста! = Па-беларуску? Калi ласка!

 

Коровкина, Д.В. Английский язык в профессии : общественное питание

Коровкина, Д.В. Английский язык в профессии : общественное питание : учебное пособие. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 111 с. — 900 экз. — ISBN 978-985-06-2536-6.
Цель пособия — углубление базовых языковых знаний и формирование профессиональных иноязычных навыков. Включает тексты и диалоги профессиональной тематики, а также упражнения и задания, направленные на усвоение лексики и грамматики, совершенствование навыков устной речи, словарь.

Предназначено для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности «Общественное питание».