RATING ALL.BY

     

География. Биографии. История

Цены на книги указаны ориентировочно  

Адамушко, В.И.  Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния

 

Адамушко, В.И. Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния

Адамушко, В.И. Картографические материалы в Национальном историческом архиве Беларуси. Минская губерния : справочник. — Минск : Беларусь, 2015. — 592 с. — ISBN 978-985-01-1142-5.
В книге представлены планы деревень, имений, земельных наделов, лесосек и т. п. Минской губернии, хранящиеся в Национальном историческом архиве Беларуси. Приведенные данные позволяют установить владельцев земли, границы владений, а названия документов, даты их создания и другие сведения облегчают поиск материалов в архиве.

Издание представляет интерес для историков, археологов, а также широкого круга любителей белорусской истории.


Цітоў, А.К.  Гербоўнік беларускіх гарадоў (ХVI – пачатак ХХ ст.).

 

Цітоў, А.К. Гербоўнік беларускіх гарадоў (ХVI – пачатак ХХ ст.).

Цітоў, А.К. Гербоўнік беларускіх гарадоў (ХVI – пачатак ХХ ст.). — Мінск : Беларусь, 2015. — 175 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1124-1 (у пер.).
Кніга з'яўляецца грунтоўным абаснаваннем беларускай нацыянальнай геральдычнай традыцыі і амаль поўным зборам гарадскіх гербаў, якія мелі нашы гарады на працягу вельмі шырокага храналагічнага дыяпазону — ад некалькіх дзесяцігоддзяў да некалькіх стагоддзяў.

Прызначана ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.


Бутэвiч, А.  Таямніцы Крэўскага замка

 

Бутэвiч, А. Таямніцы Крэўскага замка

Бутэвiч, А. Таямніцы Крэўскага замка. — Мінск : Звязда, 2015. — 174 с. — ISBN 978-985-575-015-5 (у пер.).
Амаль 700-гадовы Крэўскі замак, які знаходзіцца ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці, вядомы ў гісторыі найперш тым, што вялікі князь літоўскі Ягайла 14 жніўня 1385 года падпісаў тут пагадненне з Каралеўствам Польскім, якое назвалі Крэўскай уніяй. Гэта мощна змяніла ход еўрапейскай гісторыі. Па запрашэнні шляхты Ягайла стаў каралём польскім. 70-гадовы Ягайла разам са сваёй чацвёртай жонкай 17-гадовай Соф'яй Галыпанскай стаў пачынальнікам каралеўскай дынастыі Ягелонаў-Ягайлавічаў.

3 першым на нашых землях мураваным Крэўскім замкам-кастэлем звязаны лёсы многіх гістарычных асоб. Вялікія князі літоўскія Гедымін і Альгерд будавалі Крэўскую фартэцыю. У Княскай вежы задушылі вялікага князя літоўскага Кейстута.

3 гэтых жа лёхаў у жаночым уборы ўцёк ад сваёй смерці будучы вялікі князь літоўскі Вітаўт.


Ермаловіч, В.І.  Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939—1945 гг.)

 

Ермаловіч, В.І. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939—1945 гг.)

Ермаловіч, В.І. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939—1945 гг.) : кароткія нарысы. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 260 с. : іл. — 700 экз. — ISBN 978-985-08-1847-8.
У кнiзе на дакладных гiстарычных фактах i матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеi Другой сусветнай вайны. Адлюстроўваюцца ваенныя дзеяннi на тэрыторыi Беларусi ў 1939 i 1941–1944 гг., удзел беларусаў у еўрапейскiм руху супрацiўлення i ваенных дзеяннях супраць саюзнiка фашысцкай Германii – мiлiтарысцкай Японii ў 1945 г. Разглядаюцца метады дзяржаўнага кiравання ва ўмовах вайны, паказваюцца асаблiвасцi мiжнародных адносiн у гады Другой сусветнай вайны i ўдзел БССР у стварэннi Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.


Лісейчыкаў, Дз.  Святар у беларускім соцыуме : прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596-1839 гг.

 

Лісейчыкаў, Дз. Святар у беларускім соцыуме : прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596-1839 гг.

Лісейчыкаў, Дз. Святар у беларускім соцыуме : прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596-1839 гг. — Мінск : Беларусь, 2015. — 719 с. : іл. — ISBN 978-985-01-1138-8.
У кнізе разглядаецца гісторыя фарміравання сацыяльнага пласта (страты) уніяцкага духавенства беларуска-літоўска-латышскіх зямель у XVI–XIX стст. У аснову даследавання пакладзены метад прасапаграфіі — стварэнне т. зв. калектыўных біяграфій. Біяграфічныя артыкулы ўтрымліваюць звесткі аб жыцці і дзейнасці 8480 прадстаўнікоў духавенства ў 1826 парафіях. Для напісання працы былі выкарыстаны дакументы і матэрыялы з архівасховішчаў Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшчы і Расіі.

Разлічана на гісторыкаў, архівістаў, выкладчыкаў, студэнтаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі канфесійнай гісторыі Беларусі, сацыяльнай гісторыі і генеалогіі.


Третьяк, С.А.  Трудный путь к Победе

 

Третьяк, С.А. Трудный путь к Победе

Третьяк, С.А. Трудный путь к Победе. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 287 с. : ил. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1848-5.
В популярной форме раскрыта история Белорусской стратегической наступательной операции 1944 г., военных кампаний советских и союзнических войск в Европе и на Дальнем Востоке в 1945 г., приведших к сокрушению нацистской Германии и милитаристской Японии и победному завершению Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.


Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён

 

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 497 с. : іл. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1854-6.
Зборнік прысвечаны розным аспектам гісторыі Ашмянскага павета ВКЛ і змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі зачытаны на дзвюх міжнародных навуковых канферэнцыях «Гальшанскія чытанні».

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.


Павлов, В.П.  Белорусы в европейском Сопротивлении

 

Павлов, В.П. Белорусы в европейском Сопротивлении

Павлов, В.П. Белорусы в европейском Сопротивлении. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 479 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-1823-2.
В книге впервые в отечественной историографии исследуется участие уроженцев Белоруссии в движении Сопротивления, которое развернулось в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Европы. Приводится список активных участников движения Сопротивления, установленный автором.

Предназначена для научных работников, преподавателей, студентов, военнослужащих, а также всех, кто интересуется героями Великой Отечественной войны.


Воронкова, И Ю.  Военные конфликты на Дальнем Востоке и Беларусь : 1921–1941 гг.

 

Воронкова, И Ю. Военные конфликты на Дальнем Востоке и Беларусь : 1921–1941 гг.

Воронкова, И Ю. Военные конфликты на Дальнем Востоке и Беларусь : 1921–1941 гг. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 300 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1855-3.
Рассмотрена история военных конфликтов на территории Китая, Монголии, советского Забайкалья и Приморья на протяжении двадцатилетнего периода между двумя мировыми войнами. Основное внимание уделено причинам и обстоятельствам участия в них представителей белорусского народа и военнослужащих Белорусского военного округа. Приведены примеры гуманитарных акций солидарности жителей БССР с борьбой китайского и монгольского народов за национальную независимость.

Адресуется широкому кругу читателей.


Твои сыновья, Беларусь! Герои Советского Союза

Цена 325 300 р.

 

Твои сыновья, Беларусь! Герои Советского Союза

Твои сыновья, Беларусь! Герои Советского Союза : биографический справочник. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. — 376 с.: ил. — 1 000 экз. — ISBN 978-985-11-0832-5 : 325 300 р.
Биографический справочник, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, представляет собой наиболее полный сборник биографий Героев Советского Союза — белорусов, уроженцев Беларуси и граждан Республики Беларусь. В справочник включены также биографии Героев Советского Союза — представителей других народов, которые получили это высокое звание за подвиги, совершенные на белорусской земле.


Долготович, Б.Д.  Твои сыновья, Беларусь! Кавалеры ордена Славы

Цена 129 600 р.

 

Долготович, Б.Д. Твои сыновья, Беларусь! Кавалеры ордена Славы

Долготович, Б.Д. Твои сыновья, Беларусь! Кавалеры ордена Славы : биографический справочник. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. — 160 с.: ил. — 1 000 экз. —ISBN 978-985-11-0826-4 : 129 600 р.
Справочник представляет собой наиболее полный сборник биографий кавалеров ордена Славы трёх степеней из числа белорусов, уроженцев Беларуси и граждан Республики Беларусь. В издание включены биографии 89 полных кавалеров ордена Славы, даны описания их подвигов и их фотографии. В книге использованы материалы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, в фондах которого хранятся документы о более чем 70 полных кавалерах ордена Славы.


Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда

Цена 200 200 р.

 

Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда

Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда : биографический справочник / сост.: И.Н. Кулан, В.И. Козак, Е.Е. Соколов ; под общ. ред. А.Н. Новикова. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. — 288 с.: ил. — 1 000 экз. —ISBN 978-985-11-0822-6 : 200 200 р.
В справочнике представлены биографии Героев труда и Героев Социалистического Труда, которые родились в Беларуси или проявили трудовой героизм на предприятиях и в учреждениях, в колхозах и совхозах, трудовых, научных и других коллективах страны.

В книге использованы материалы Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.